Friday, June 10, 2011

Funny Marathi ghost Jokes


एक भूत मध्यरात्री १२ वाजता दुसऱ्या भुताला म्हणालं, उगाच थरथर कापू नकोस. वेड्यासारखं घाबरू नकोस. हे सगळे मनाचे खेळ असतात. रजनीकांत वजनीकांत असं ज


गात काही नसतं. 

No comments:

Post a Comment