Wednesday, October 13, 2010

Marathi Love Jokes

 गर्लफ्रेण्ड : (लाजत) माझ्या आईला तू पसंत आहेस .
  बॉयफ्रेण्ड : पण माझं तर तुझ्यावर प्रेम आहे.

No comments:

Post a Comment